KOLAČIĆI na DR. OETKER internetskoj stranici

Ova internetska stranica pohranjuje kolačiće na vaša računala kako bi sama internetska stranica bolje funkcionirala i da bismo lakše shvatili na koji način koristite našu internetsku stranicu. Nastavkom uporabe ove internetske stranice (klikom mišem, navigacijom ili listanjem) ili uklanjanjem ove napomene o kolačićima dajete svoj pristanak za primjenu i uporabu kolačića. Za više informacija o kolačićima i njihovom brisanju, pročitajte našu politiku privatnosti.

Osiguranje kvalitete

Osiguranje kvalitete kod Dr. Oetkera ima nadređenu ulogu te se provodi na svim razinama životnog ciklusa proizvoda. Radi osiguranja visokog standarda kvalitete i sigurnosti proizvoda  Dr. Oetker Produkte se stoga poduzimaju mnogobrojne mjere kako bi se prepoznali mogući rizici tijekom razvoja, proizvodnje, pakiranja i transporta te kod pripreme prehrambenih proizvoda, smanjili rizici i vodilo računa o podnošljivosti za okoliš.  

Kvaliteta u svakoj fazi proizvodnje

Razmišljanja o sigurnosti i kvaliteti počinju već u prvoj fazi koncepcije proizvoda i pakiranja te kod izbora i kontrole sirovina igraju odlučujuću ulogu. U proizvodnji osiguranje kvalitete znači stalnu kontrolu standarda i strogo poštivanje propisa o higijeni. Tijekom transporta treba prije svega osigurati da se roba neće oštetiti te da će njezino porijeklo uvijek ostati jasno prepoznatljivo. U kontaktu s potrošačima se provjerava koliko proizvodi i upute za pripremu zadovoljajaju  njihove zahtjeve.

Dr. Oetker osiguranje kvalitete slijedi – sukladno Uredbi o higijeni prehrambenih proizvoda  – koncept  HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point), koji analizira proces proizvodnje u pogledu eventualnih zdravstvenih rizika. Na točno određenim kontrolnim točkama će odgovarajuće mjere upravljanja jamčiti sigurnost i kvalitetu proizvoda.

Standardi, koje utvrđuje osiguranje kvalitete, se provode na svim lokacijama Dr. Oetkera. Eksterni revizori redovito provjeravaju sustav upravljanja kvalitetom i recertificiraju ga sukladno ISO 9001.

Kvaliteta u svakoj fazi proizvodnje

Razmišljanja o sigurnosti i kvaliteti počinju već u prvoj fazi koncepcije proizvodnje i pakiranja, a prilikom izbora i kontrole sirovina igraju odlučujuću ulogu. Osiguranje kvalitete u proizvodnji znači stalnu kontrolu standarda i striktno pridržavanje propisa o higijeni. Za vrijeme transporta prije svega treba osigurati da se roba ne ošteti i da se njezino porijeklo uvijek može identificirati. U kontaktu s potrošačima se provjerava u kojoj mjeri proizvodi i naputci za pripremu odgovaraju njihovim zahtjevima.

Dr. Oetkerovo osiguranje kvalitete slijedi - sukladno Pravilniku o higijeni prehrambenih proizvoda - koncept HACCP (Hazard Analysis of Critical Control Point) koji analizira proizvodni proces glede eventualnih zdravstvenih opasnosti. Na točno određenim kontrolnim točkama odgovarajuće mjere upravljanja jamče sigurnost i kvalitetu proizvoda.

Standardi koje određuje osiguranje kvalitete provode se na svim Dr. Oetkerovim lokalitetima. Eksterni revizori redovno ispituju sustav upravljanja kvalitetom i recertificiraju ga sukladno ISO 9001.